ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 78.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77.33 เงิน 19  
22 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดสีดาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 76.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 75.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 74.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 73.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 72.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72.67 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวังดอกไม้ สพป. นครนายก 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน