ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 80.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 77.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 77.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 75.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 74.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 71.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 71.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 71.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.33 เงิน 32  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 71.33 เงิน 32  
36 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน