ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต 1 72.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 72.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 72.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 68.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) สพป. ราชบุรี เขต 1 68.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 67.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 67.33 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.33 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สพป. สิงห์บุรี 63.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 63.67 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 63.67 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน