ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 88.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. อ่างทอง 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88.33 ทอง 9  
12 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 85.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 85.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 85.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ ๑) สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 84.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.67 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.67 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านทะเลทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 83.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 83.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 83.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83.67 ทอง 30  
34 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 83.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนคลองห้า สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท 82.67 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.67 ทอง 37  
40 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.33 ทอง 40  
42 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.67 เงิน 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน