ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 64 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 64 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 61 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 60 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 58 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 52 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน