ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ สพป. เพชรบุรี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 1 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 83.67 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 81.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังก์พง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 59.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 58.33 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน