ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 72.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 66.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน