ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพป. สมุทรสาคร 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนฮกเฮง สพป. ราชบุรี เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 1 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 76.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 74.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดหัวเวียง"เขมสุทธิวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 73.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 69.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท 68.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 68.67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน