ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน