ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 74 เงิน 17  
18 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 69 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนวัดขนุน สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนวัดดอนสำโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 69 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป. นนทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 30  
39 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน