ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังจระเข้ สพป. สระแก้ว เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านยางระหง สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดในกลาง สพป. เพชรบุรี เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 48 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 41 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 41 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 39 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 39 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านพรมทิน สพป. ลพบุรี เขต 1 36 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 36 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 35 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 34 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 33 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสหมิตรมงคล สพป. สระบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  
47 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน