ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 76.55 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 76.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. จันทบุรี เขต 1 73.85 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 67.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66.30 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 66.30 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 66.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 64.84 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63.63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 62.46 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 60.30 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 57.30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 56.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 55.70 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 55.10 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 54.80 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 54.70 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 54.10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 53.40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 52.40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 50.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 50.20 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 49.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 49 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 48.70 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 48 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 47 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44.70 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 44.70 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44.20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 43.30 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 38.55 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 37.80 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 37.70 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน