ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 80.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 80.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 80.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 79.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 78.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 78.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.70 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 77.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 76.90 เงิน 28  
29 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 76.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป. ชลบุรี เขต 2 76.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต 1 76.30 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 76.30 เงิน 31  
34 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 76.30 เงิน 31  
35 โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. สระบุรี เขต 1 75.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 74.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.90 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 72.10 เงิน 42  
43 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 70.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป. สระบุรี เขต 2 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 69.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดวังหวาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69.40 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน