ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 80.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 79.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 74.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.60 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 74.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 74.40 เงิน 22  
25 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.80 เงิน 27  
30 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 73.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 73.60 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 73.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 73.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 72.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 72.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต 2 71.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 71.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 71.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 70.80 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 69.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดหนองลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน