ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป. จันทบุรี เขต 2 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดกำแพง สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน