ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 781
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน