ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 782
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 76.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 73.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 72.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 71.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน