ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 74.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 74.40 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน