ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 73.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 71.75 เงิน 26  
27 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 70.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63.75 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 61.75 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 60.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 57 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 50 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน