ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหุบกะพง สพป. เพชรบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 78.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 78.33 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน