ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับกระดาน สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 1 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 12  
18 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 68.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 68.50 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.50 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนกิตติคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองพงนก สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 63.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดนาห้วย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 62 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 62 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวัดหาดสะแก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนวัดตุ้มหู สพป. สิงห์บุรี 58.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 57 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 55 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป. ลพบุรี เขต 1 50.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 42 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 32 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน