ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 88.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สพป. สระแก้ว เขต 2 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 83.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 79.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 79.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 77.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 74.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 74.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 70.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 69.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนแสงวิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 68 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน