ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกิตติคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก สพป. ระยอง เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 81.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 79.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 79.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 77.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 76.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 2 76.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต 1 72.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดเนินสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 63.60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 61.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนตรีภัทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 58 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสหวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 56.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 56.20 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน