ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับดินดำ สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระลำใย สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบัวหลวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 72.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดตึกราชา สพป. สิงห์บุรี 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 71.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 70.33 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน