ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าบุญมี สพป. ชลบุรี เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านรางหางม้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองเกด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 61 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 61 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 61 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน