ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหลียนหัว สพป. นครนายก 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนดาราสมุทร สพป. ชลบุรี เขต 3 83.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 79.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 78.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 68.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนคี่ตี้ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 56.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครปฐม เขต 2 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง - -  
44 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ สพป. สิงห์บุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน