ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 88.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป. สิงห์บุรี 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 79.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 79.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 77.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 68.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 65.60 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน