ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 97.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. ระยอง เขต 1 91.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเนินสูง สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 87.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป. สระบุรี เขต 1 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 79.91 เงิน 23  
24 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป. ตราด 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 73.90 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 64.30 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63.70 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 50.40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก สพป. ลพบุรี เขต 1 48.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน