ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 78.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.90 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.10 เงิน 6  
7 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.90 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 75.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 74.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69.40 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 29.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 28.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 28.50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 28.50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 28 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป. จันทบุรี เขต 2 27.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 27.50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 27.50 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 27 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 27 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 27 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 27 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 27 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 22  
28 โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป. ชลบุรี เขต 2 26.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดตุ้มหู สพป. สิงห์บุรี 26.50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 26 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 25.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 24 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 23.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 23.50 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 22 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 20.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 19.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 19 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 17.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน