ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 76.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 74.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 71.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สพป. สมุทรสาคร 70.90 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 31.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 31.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 30.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 30 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 29.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 29.50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 29.50 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 29 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 29 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 29 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนเทวรักษ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 29 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 28.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลปราณี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 28 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 27.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 27.50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 27 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 27 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 26.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 26.50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 26 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 25.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 25.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป. นครนายก 24.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป. สระบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 21 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 19 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 16.50 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน