ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 78.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 75.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเจริญธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม สพป. ลพบุรี เขต 2 68.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 68.80 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 68.80 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราชบุรี เขต 1 68.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ลพบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 66.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65.20 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 64.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 63.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 62.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 62.20 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 61.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 61.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60.60 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน