ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 73.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าตลาด สพป. นครปฐม เขต 2 66.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง สพป. สระแก้ว เขต 2 58.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน