ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพป. ราชบุรี เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ สพป. ราชบุรี เขต 1 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 75.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 75.20 เงิน 13  
16 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 75.20 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 74.20 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 72.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 67.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 65.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต 3 65.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสระพระ สพป. เพชรบุรี เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. นครปฐม เขต 2 64.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64.40 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดตะโกรวม สพป. สิงห์บุรี 64.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 63.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดเจริญบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 63.80 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 63.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.40 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 63.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 62.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62.20 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 62 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 61.60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน