งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


mail ประชาสัมพันธ์ mail
โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วค่ะ
หากโรงเรียนใดมีชื่อ ครูและนักเรียนที่พิมพ์ผิด
ขอให้ประสานที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นะคะ 
 
 
 

...ประชาสัมพันธ์... 
โรงเรียนที่จะพานักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
ต้องนำบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน ของนักเรียนไปด้วย
เพื่อเป็นการแสดงตัวตน 
 
cool ...ประกาศ... cool
ขอให้โรงเรียนที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน + ครู
นำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวจริงที่ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน ไปในวันแข่งขันด้วย
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
     แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน      
   
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกเพื่อสั่งเสื้องานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
 

ปฎิทินการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ศูนย์เครือข่าย   ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
 เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่   ปิดระบบลงทะเบียน นักเรียน/ครู 
 โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าสู่ระดับเขตพื้นที่
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู
 จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ จ. ชัยนาท
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
  บัดนี้ - 30 กันยายน 2562 
1 ตุลาคม 2562 (18.00 น.)
3 ตุลาคม 2562

2 - 3 ตุลาคม 2562
7 - 9 ตุลาคม 2562
10 - 12 ตุลาคม 2562
หลังจากการแข่งขันแต่ละรายการเสร็จสิ้น        
15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
     
 
ปฎิทินการดำเนินการจัดแข่งขัน
     ระดับกลุ่มโรงเรียน
ศูนย์ประสานงานเมือง 1                         26 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานเมือง 2                         1 ตุลาคม 2562
ศูนย์ประสานงานมโนรมย์ 1                     24 กันยายน 2562
ศุนย์ประสานงานมโนรมย์ 2                     25 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานสรรคบุรี 1                      25 กันยายน 2562
ศุนย์ประสานงานสรรคบุรี 2                      26 - 27 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานสรรพยา 1                    17 - 18 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานสรรพยา 2                    17 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานหันคา 1                       2 - 3 ตุลาคม 2562
ศูนย์ประสานงานหันคา 2                       24 - 25 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานหนองมะโมง                 18 กันยายน 2562
ศูนย์ประสานงานเนินขาม                       25 - 26 กันยายน 2562

ศูนย์ประสานงานวัดสิงห์                         27 กันยายน 2562
เอกชน                                             2 ตุลาคม 2562
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  25 กันยายน 2562
สำนักงานการศึกษาพิเศษ                      อยู่ระหว่างประสานงาน     
                                       
 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
แก้ไขเปลี่ยนตัว ตรวจสอบรายชื่อ ระดับภาค
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
1 - 16 พฤศจิกายน 2562                        
18 - 24 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
7 - 9 ธันวาคม 2562
                

                                         

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 381
จำนวนทีม 1,641
จำนวนนักเรียน 3,781
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,566
จำนวนกรรมการ 1,987
ครู+นักเรียน 6,347
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,334
ประกาศผลแล้ว 234/234 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 89
สัปดาห์ที่แล้ว 453
เดือนนี้ 814
เดือนที่แล้ว 595
ปีนี้ 13,332
ทั้งหมด 269,865