สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณณรงค์ศักดิ์ เขียวอุบล ,ด.ต.ประสาทพร แสงทอง ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา 062-4913232
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณสุดใจ เกิดอ้น https://goo.gl/maps/pGNKpwFur1pP5NgD8 082-1712480
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณสาวินี อินคล้าย https://goo.gl/maps/RUEkditMF5L767qJ8 085-3853632
4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณวีนัส เปรมทอง , ด.ต.สมเกียรติ ภู่เทศ https://goo.gl/maps/Gb3Yrvq9mULecNth7 086-9373085
5 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณสุดใจ เกิดอ้น https://goo.gl/maps/pGNKpwFur1pP5NgD8 082-1712480
6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณกาญจนา บุญเพ็ง ,คุณธาราพรรณ ศรีเดช https://goo.gl/maps/DuQnooErVxugDPkeA 086-2045635
7 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท คุณชนพัฒน์ ตั้งสกุลมงคล https://goo.gl/maps/TKkLEHsTuLVtY7Sw5 089-4396080

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]