งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/3 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/4 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/3 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/4 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/5 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/6 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2562 09.30-15.00
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/4 10 ต.ค. 2562 09.30-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]