งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.3 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง To Be Number One 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง พระพุทธ 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]