งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.6/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.5/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารอนุบาล ห้อง ประชุมชั้นล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]