สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 47 3 2 0 52
2 เทศบาลบ้านกล้วย 32 8 4 2 44
3 เทพรัตน์ 28 6 3 0 37
4 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 26 5 1 0 32
5 วัดศรีวิชัย 24 3 0 1 27
6 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 23 5 3 0 31
7 เขื่อนเจ้าพระยา 22 5 4 1 31
8 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 21 7 2 3 30
9 อนุบาลสรรคบุรี 21 6 2 1 29
10 บ้านหนองยาง 21 3 4 3 28
11 อนุบาลมโนรมย์ 20 11 2 1 33
12 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 20 4 3 1 27
13 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 20 3 4 1 27
14 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 19 1 2 4 22
15 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 19 1 1 0 21
16 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 16 7 1 0 24
17 วัฒนะโชติ 16 5 0 2 21
18 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 15 7 3 3 25
19 บ้านหนองต่อ 15 5 0 2 20
20 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 15 2 1 1 18
21 วัดนางลือ 14 3 4 1 21
22 บ้านกะบกเตี้ย 13 3 1 1 17
23 วัดโพธิ์งาม 13 3 0 1 16
24 บ้านหนองอ้ายสาม 13 1 1 0 15
25 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 13 0 0 0 13
26 เทศบาลเขาท่าพระ 12 6 1 1 19
27 อนุบาลสรรพยา 12 0 3 3 15
28 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 11 4 3 0 18
29 บ้านหนองตะขบ 11 2 2 0 15
30 วัดศรีสโมสร 11 1 2 1 14
31 วัดมะปราง 10 4 0 0 14
32 วัดพรหมวิหาร 10 3 0 0 13
33 วัดวังน้ำขาว 10 1 1 2 12
34 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 10 1 0 0 11
35 ชุมชนวัดวังเคียน 9 6 0 4 15
36 วรรณรัตน์วิทยา 9 4 1 0 14
37 วัดโรงวัว 9 3 0 1 12
38 บ้านชัฏฝาง 9 2 1 1 12
39 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 9 1 1 1 11
40 วัดดอนตะไล้ 9 1 1 0 11
41 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 9 0 1 1 10
42 อนุบาลเนินขาม 8 6 1 1 15
43 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 8 4 1 0 13
44 อนุบาลเกียรติคุณ 8 3 0 1 11
45 อนุบาลกิตติกร 8 2 0 0 10
46 วัฒนาชัยนาท 8 1 4 0 13
47 เทศบาลตำบลสรรพยา 8 1 1 2 10
48 อนุบาลเมืองชัยนาท 8 1 1 1 10
49 วัดหนองจิก 8 1 0 0 9
50 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 0 0 0 8
51 อนุบาลวัดสิงห์ 7 6 1 1 14
52 วัดวังหมัน 7 4 1 2 12
53 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 7 3 0 1 10
54 วัดบำเพ็ญบุญ 7 3 0 0 10
55 วัดบ้านหนอง 7 2 1 0 10
56 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 7 1 1 2 9
57 วัดแหลมหว้า 7 1 1 2 9
58 บ้านหนองแค 7 1 0 1 8
59 บ้านทุ่งโพธิ์ 7 1 0 1 8
60 บ้านหมื่นเทพ 7 1 0 0 8
61 มูลนิธิถาวรวิทยา 7 0 0 0 7
62 พระยาตาก 6 3 1 2 10
63 วัดกำแพง(สรรคบุรี) 6 3 0 0 9
64 วัดหัวเด่น 6 2 0 0 8
65 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 6 2 0 0 8
66 บ้านหนองหวาย 6 1 0 0 7
67 วัดธรรมิกาวาส 6 0 0 0 6
68 บ้านดอนกะโดน 6 0 0 0 6
69 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 5 4 2 0 11
70 บ้านสุขเดือนห้า 5 2 1 0 8
71 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 5 2 0 1 7
72 วัดยางศรีเจริญ 5 1 0 1 6
73 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 5 0 0 0 5
74 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 0 0 0 5
75 วัดพระแก้ว 5 0 0 0 5
76 บ้านท่าไม้ 4 3 0 0 7
77 วัดหาดอาษา 4 2 0 0 6
78 ชุมชนวัดดักคะนน 4 1 1 0 6
79 วัดหนองตาตน 4 1 0 2 5
80 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 4 1 0 1 5
81 วัดคลองบุญ 4 1 0 1 5
82 วัดหนองแขม 4 1 0 0 5
83 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 4 1 0 0 5
84 วัดท่ากระแส 4 1 0 0 5
85 วัดวิจิตรังสิตาราม 4 1 0 0 5
86 วัดอารีทวีวนาราม 4 1 0 0 5
87 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 0 0 1 4
88 วัดโคกหมู 4 0 0 0 4
89 วัดสระไม้แดง 4 0 0 0 4
90 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 0 0 0 4
91 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
92 สำราญราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
93 วัดเนินถ่าน 4 0 0 0 4
94 บ้านหนองแจง 3 4 0 1 7
95 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 3 2 0 1 5
96 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 2 1 6
97 ชุมชนวัดมาติการาม 3 1 1 2 5
98 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 3 1 1 0 5
99 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 3 1 0 0 4
100 บ้านทุ่งกระถิน 3 1 0 0 4
101 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 3 1 0 0 4
102 บ้านวังเดือนห้า 3 1 0 0 4
103 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 1 0 0 4
104 วัดหอระฆัง 3 1 0 0 4
105 วัดสนามชัย 3 0 2 0 5
106 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 3 0 1 1 4
107 บ้านวังหัวเรือ 3 0 1 0 4
108 วัดโพธาราม 3 0 1 0 4
109 บ้านเขาเกล็ด 3 0 0 0 3
110 วัดสระเนินพระราม 3 0 0 0 3
111 วัดอรัญญวาสี 3 0 0 0 3
112 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 2 5 3 1 10
113 วัดธรรมามูล 2 2 0 2 4
114 วัดท่า 2 2 0 0 4
115 วัดบ้านใหม่ 2 2 0 0 4
116 ไกรราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
117 อนุบาลสุธิชา 2 1 2 0 5
118 วัดจันทน์ 2 1 1 0 4
119 วัดดอนตาล 2 1 0 1 3
120 วัดศรีเจริญธรรม 2 1 0 1 3
121 บ้านคลองยาง 2 1 0 0 3
122 วัดพร้าว 2 1 0 0 3
123 อนุบาลหนองมะโมง 2 0 1 1 3
124 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 0 1 0 3
125 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 0 1 0 3
126 วัดคลองเกษม 2 0 0 0 2
127 วัดจั่นเจริญศรี 2 0 0 0 2
128 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
129 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
130 วัดฝาง 1 3 2 0 6
131 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1 3 0 1 4
132 วัดโฆสิตาราม 1 2 3 0 6
133 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 2 1 1 4
134 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 1 1 2 1 4
135 วัดวิจิตรรังสรรค์ 1 1 0 1 2
136 วัดดอนโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
137 วัดโพธิมงคล 1 1 0 0 2
138 วัดสระดู่ 1 0 2 1 3
139 วัดคลองงิ้ว 1 0 1 2 2
140 บ้านรางจิก 1 0 1 0 2
141 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
142 วัดหนองพังนาค 1 0 1 0 2
143 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 0 1 0 2
144 วัดเขาแก้ว 1 0 0 3 1
145 ชุมชนคลองจันทน์ 1 0 0 2 1
146 วัดคลองธรรม 1 0 0 1 1
147 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
148 วัดกรุณา 1 0 0 0 1
149 วัดเทพรัตนวนาราม 1 0 0 0 1
150 คริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 1 0 0 0 1
151 ลัดดาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
152 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
153 วัดสวนอัมพวัน 1 0 0 0 1
154 วัดหัวตะพาน 1 0 0 0 1
155 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 2 0 0 2
156 บ้านเก่า 0 1 1 0 2
157 วัดโคกสุก 0 1 1 0 2
158 วัดเด่นใหญ่ 0 1 1 0 2
159 บ้านหัวถนน 0 1 0 0 1
160 บ้านสระแก้ว 0 1 0 0 1
161 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
162 เทศบาลวัดหัวยาง 0 1 0 0 1
163 บ้านน้ำพุ 0 0 1 0 1
164 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
165 วัดหนองน้อย 0 0 0 2 0
166 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 0 0 1 0
167 วัดกำแพง 0 0 0 1 0
168 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,079 279 121 97 1,576