สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 46 3 2 0 51
2 เทศบาลบ้านกล้วย 32 8 4 2 44
3 เทพรัตน์ 28 6 3 0 37
4 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 26 5 1 0 32
5 วัดศรีวิชัย 24 3 0 1 27
6 เขื่อนเจ้าพระยา 22 5 4 1 31
7 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 22 5 3 0 30
8 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 21 7 2 3 30
9 อนุบาลมโนรมย์ 19 11 2 1 32
10 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 19 4 3 1 26
11 บ้านหนองยาง 19 3 4 3 26
12 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 19 3 4 1 26
13 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 19 1 1 0 21
14 อนุบาลสรรคบุรี 18 6 2 1 26
15 วัฒนะโชติ 16 5 0 2 21
16 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 16 1 2 4 19
17 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 15 7 3 3 25
18 บ้านหนองต่อ 15 5 0 2 20
19 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 15 2 1 1 18
20 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 14 7 1 0 22
21 วัดนางลือ 14 3 4 1 21
22 บ้านกะบกเตี้ย 13 3 1 1 17
23 วัดโพธิ์งาม 13 3 0 1 16
24 บ้านหนองอ้ายสาม 13 1 1 0 15
25 เทศบาลเขาท่าพระ 12 6 1 1 19
26 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 11 4 3 0 18
27 บ้านหนองตะขบ 11 2 2 0 15
28 วัดศรีสโมสร 11 1 2 1 14
29 อนุบาลสรรพยา 11 0 3 3 14
30 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 11 0 0 0 11
31 วัดพรหมวิหาร 10 3 0 0 13
32 วัดวังน้ำขาว 10 1 1 2 12
33 ชุมชนวัดวังเคียน 9 6 0 4 15
34 วัดมะปราง 9 4 0 0 13
35 วัดโรงวัว 9 3 0 1 12
36 บ้านชัฏฝาง 9 2 1 1 12
37 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 9 1 1 1 11
38 วัดดอนตะไล้ 9 1 1 0 11
39 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 9 1 0 0 10
40 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 9 0 1 1 10
41 อนุบาลเนินขาม 8 6 1 1 15
42 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 8 4 1 0 13
43 อนุบาลเกียรติคุณ 8 3 0 1 11
44 อนุบาลกิตติกร 8 2 0 0 10
45 วัฒนาชัยนาท 8 1 4 0 13
46 เทศบาลตำบลสรรพยา 8 1 1 2 10
47 อนุบาลเมืองชัยนาท 8 1 1 1 10
48 วัดหนองจิก 8 1 0 0 9
49 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 0 0 0 8
50 อนุบาลวัดสิงห์ 7 6 1 1 14
51 วัดวังหมัน 7 4 1 2 12
52 วรรณรัตน์วิทยา 7 4 1 0 12
53 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 7 3 0 1 10
54 วัดบำเพ็ญบุญ 7 3 0 0 10
55 วัดบ้านหนอง 7 2 1 0 10
56 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 7 1 1 2 9
57 วัดแหลมหว้า 7 1 1 2 9
58 บ้านหนองแค 7 1 0 1 8
59 บ้านทุ่งโพธิ์ 7 1 0 1 8
60 บ้านหมื่นเทพ 7 1 0 0 8
61 มูลนิธิถาวรวิทยา 7 0 0 0 7
62 พระยาตาก 6 3 1 2 10
63 วัดกำแพง(สรรคบุรี) 6 3 0 0 9
64 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 6 2 0 0 8
65 บ้านหนองหวาย 6 1 0 0 7
66 วัดธรรมิกาวาส 6 0 0 0 6
67 บ้านดอนกะโดน 6 0 0 0 6
68 บ้านสุขเดือนห้า 5 2 1 0 8
69 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 5 2 0 1 7
70 วัดหัวเด่น 5 2 0 0 7
71 วัดยางศรีเจริญ 5 1 0 1 6
72 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 5 0 0 0 5
73 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 0 0 0 5
74 วัดพระแก้ว 5 0 0 0 5
75 บ้านท่าไม้ 4 2 0 0 6
76 วัดหาดอาษา 4 2 0 0 6
77 วัดหนองตาตน 4 1 0 2 5
78 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 4 1 0 1 5
79 วัดหนองแขม 4 1 0 0 5
80 วัดท่ากระแส 4 1 0 0 5
81 วัดวิจิตรังสิตาราม 4 1 0 0 5
82 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 0 0 1 4
83 วัดโคกหมู 4 0 0 0 4
84 วัดสระไม้แดง 4 0 0 0 4
85 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 0 0 0 4
86 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
87 สำราญราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
88 วัดเนินถ่าน 4 0 0 0 4
89 บ้านหนองแจง 3 4 0 1 7
90 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 3 2 0 1 5
91 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 2 1 6
92 ชุมชนวัดมาติการาม 3 1 1 2 5
93 ชุมชนวัดดักคะนน 3 1 1 0 5
94 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 3 1 1 0 5
95 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 3 1 0 0 4
96 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 3 1 0 0 4
97 บ้านทุ่งกระถิน 3 1 0 0 4
98 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 3 1 0 0 4
99 บ้านวังเดือนห้า 3 1 0 0 4
100 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 1 0 0 4
101 วัดหอระฆัง 3 1 0 0 4
102 วัดอารีทวีวนาราม 3 1 0 0 4
103 วัดสนามชัย 3 0 2 0 5
104 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 3 0 1 1 4
105 บ้านวังหัวเรือ 3 0 1 0 4
106 วัดโพธาราม 3 0 1 0 4
107 บ้านเขาเกล็ด 3 0 0 0 3
108 วัดสระเนินพระราม 3 0 0 0 3
109 วัดอรัญญวาสี 3 0 0 0 3
110 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 2 5 3 1 10
111 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 2 4 2 0 8
112 วัดธรรมามูล 2 2 0 2 4
113 วัดท่า 2 2 0 0 4
114 วัดบ้านใหม่ 2 2 0 0 4
115 ไกรราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
116 อนุบาลสุธิชา 2 1 2 0 5
117 วัดจันทน์ 2 1 1 0 4
118 วัดดอนตาล 2 1 0 1 3
119 วัดศรีเจริญธรรม 2 1 0 1 3
120 วัดคลองบุญ 2 1 0 1 3
121 บ้านคลองยาง 2 1 0 0 3
122 วัดพร้าว 2 1 0 0 3
123 อนุบาลหนองมะโมง 2 0 1 1 3
124 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 0 1 0 3
125 วัดคลองเกษม 2 0 0 0 2
126 วัดจั่นเจริญศรี 2 0 0 0 2
127 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
128 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
129 วัดฝาง 1 3 2 0 6
130 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1 3 0 1 4
131 วัดโฆสิตาราม 1 2 3 0 6
132 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 2 1 1 4
133 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 1 1 2 1 4
134 วัดวิจิตรรังสรรค์ 1 1 0 1 2
135 วัดดอนโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
136 วัดโพธิมงคล 1 1 0 0 2
137 วัดสระดู่ 1 0 2 1 3
138 วัดคลองงิ้ว 1 0 1 2 2
139 บ้านรางจิก 1 0 1 0 2
140 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
141 วัดหนองพังนาค 1 0 1 0 2
142 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 0 1 0 2
143 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 0 1 0 2
144 วัดเขาแก้ว 1 0 0 3 1
145 ชุมชนคลองจันทน์ 1 0 0 2 1
146 วัดคลองธรรม 1 0 0 1 1
147 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
148 วัดกรุณา 1 0 0 0 1
149 วัดเทพรัตนวนาราม 1 0 0 0 1
150 คริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 1 0 0 0 1
151 ลัดดาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
152 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
153 วัดสวนอัมพวัน 1 0 0 0 1
154 วัดหัวตะพาน 1 0 0 0 1
155 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 2 0 0 2
156 บ้านเก่า 0 1 1 0 2
157 วัดโคกสุก 0 1 1 0 2
158 วัดเด่นใหญ่ 0 1 1 0 2
159 บ้านหัวถนน 0 1 0 0 1
160 บ้านสระแก้ว 0 1 0 0 1
161 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
162 เทศบาลวัดหัวยาง 0 1 0 0 1
163 บ้านน้ำพุ 0 0 1 0 1
164 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
165 วัดหนองน้อย 0 0 0 2 0
166 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 0 0 1 0
167 วัดกำแพง 0 0 0 1 0
168 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,047 278 121 97 1,543