สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 25 6 7 38 47 3 2 0 52
2 เทพรัตน์ 13 11 2 26 28 6 3 0 37
3 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 12 6 2 20 26 5 1 0 32
4 เทศบาลบ้านกล้วย 11 7 6 24 32 8 4 2 44
5 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 9 5 1 15 19 1 1 0 21
6 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 8 3 4 15 20 3 4 1 27
7 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 8 1 0 9 13 0 0 0 13
8 วัดศรีวิชัย 7 2 9 18 24 3 0 1 27
9 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 10 2 18 23 5 3 0 31
10 บ้านกะบกเตี้ย 6 4 2 12 13 3 1 1 17
11 บ้านหนองยาง 6 2 2 10 21 3 4 3 28
12 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 5 3 5 13 15 2 1 1 18
13 วัดโพธิ์งาม 5 1 4 10 13 3 0 1 16
14 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 4 4 4 12 21 7 2 3 30
15 บ้านหนองต่อ 4 2 4 10 15 5 0 2 20
16 วัดนางลือ 4 1 4 9 14 3 4 1 21
17 ชุมชนวัดวังเคียน 4 1 2 7 9 6 0 4 15
18 วัดธรรมิกาวาส 4 1 0 5 6 0 0 0 6
19 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 3 6 4 13 20 4 3 1 27
20 อนุบาลสรรคบุรี 3 5 6 14 21 6 2 1 29
21 บ้านหนองตะขบ 3 4 4 11 11 2 2 0 15
22 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 4 2 9 11 4 3 0 18
23 วัดพรหมวิหาร 3 2 2 7 10 3 0 0 13
24 วัดศรีสโมสร 3 2 1 6 11 1 2 1 14
25 วัดบำเพ็ญบุญ 3 2 1 6 7 3 0 0 10
26 บ้านชัฏฝาง 3 1 3 7 9 2 1 1 12
27 วัดมะปราง 3 1 2 6 10 4 0 0 14
28 วัดบ้านหนอง 3 0 2 5 7 2 1 0 10
29 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 3 0 0 3 4 1 0 1 5
30 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 2 3 2 7 15 7 3 3 25
31 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 3 0 5 8 4 1 0 13
32 บ้านหนองหวาย 2 3 0 5 6 1 0 0 7
33 วัฒนาชัยนาท 2 2 2 6 8 1 4 0 13
34 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 2 2 1 5 9 0 1 1 10
35 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 19 1 2 4 22
36 เขื่อนเจ้าพระยา 2 1 4 7 22 5 4 1 31
37 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 2 1 1 4 9 1 1 1 11
38 อนุบาลเนินขาม 2 1 0 3 8 6 1 1 15
39 วัดหนองแขม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
40 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
41 อนุบาลเกียรติคุณ 2 0 2 4 8 3 0 1 11
42 บ้านหนองแค 2 0 1 3 7 1 0 1 8
43 วัฒนะโชติ 1 5 1 7 16 5 0 2 21
44 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 3 4 8 16 7 1 0 24
45 เทศบาลเขาท่าพระ 1 3 4 8 12 6 1 1 19
46 บ้านหนองอ้ายสาม 1 3 2 6 13 1 1 0 15
47 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 3 2 6 8 0 0 0 8
48 วัดดอนตะไล้ 1 3 1 5 9 1 1 0 11
49 วรรณรัตน์วิทยา 1 3 0 4 9 4 1 0 14
50 อนุบาลเมืองชัยนาท 1 2 2 5 8 1 1 1 10
51 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 2 2 5 7 1 0 1 8
52 วัดกำแพง(สรรคบุรี) 1 2 1 4 6 3 0 0 9
53 อนุบาลกิตติกร 1 2 0 3 8 2 0 0 10
54 วัดโคกหมู 1 2 0 3 4 0 0 0 4
55 อนุบาลสรรพยา 1 1 2 4 12 0 3 3 15
56 วัดวังน้ำขาว 1 1 2 4 10 1 1 2 12
57 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1 1 2 4 3 1 0 0 4
58 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 1 0 2 5 2 0 1 7
59 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 1 1 0 2 3 2 0 1 5
60 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1 1 0 2 3 0 1 1 4
61 วัดหัวเด่น 1 0 3 4 6 2 0 0 8
62 วัดโรงวัว 1 0 2 3 9 3 0 1 12
63 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 0 1 2 7 3 0 1 10
64 บ้านเขาเกล็ด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
65 บ้านหมื่นเทพ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
66 มูลนิธิถาวรวิทยา 1 0 0 1 7 0 0 0 7
67 วัดสระไม้แดง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
68 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 อนุบาลสุธิชา 1 0 0 1 2 1 2 0 5
70 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
71 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 0 1 4
72 บ้านรางจิก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 วัดเขาแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 3 1
74 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 อนุบาลมโนรมย์ 0 4 1 5 20 11 2 1 33
76 บ้านดอนกะโดน 0 3 0 3 6 0 0 0 6
77 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 2 3 5 10 1 0 0 11
78 บ้านทุ่งกระถิน 0 2 1 3 3 1 0 0 4
79 วัดธรรมามูล 0 2 1 3 2 2 0 2 4
80 เทศบาลตำบลสรรพยา 0 2 0 2 8 1 1 2 10
81 บ้านวังหัวเรือ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
82 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 1 3 4 6 2 0 0 8
83 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 1 3 4 4 0 0 1 4
84 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 1 2 3 7 1 1 2 9
85 วัดยางศรีเจริญ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
86 วัดวังหมัน 0 1 1 2 7 4 1 2 12
87 วัดแหลมหว้า 0 1 1 2 7 1 1 2 9
88 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
89 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
90 ชุมชนวัดดักคะนน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
91 วัดท่ากระแส 0 1 1 2 4 1 0 0 5
92 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
93 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
94 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
95 วัดโพธาราม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
96 วัดอรัญญวาสี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
97 วัดท่า 0 1 1 2 2 2 0 0 4
98 พระยาตาก 0 1 0 1 6 3 1 2 10
99 บ้านท่าไม้ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
100 วัดหนองตาตน 0 1 0 1 4 1 0 2 5
101 วัดวิจิตรังสิตาราม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
102 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 สำราญราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
104 บ้านวังเดือนห้า 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 วัดดอนตาล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
106 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 วัดจั่นเจริญศรี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 วัดโฆสิตาราม 0 1 0 1 1 2 3 0 6
110 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
111 วัดหนองพังนาค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
112 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
113 ชุมชนคลองจันทน์ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
114 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
115 วัดกรุณา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 วัดหนองจิก 0 0 2 2 8 1 0 0 9
117 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 2 2 5 4 2 0 11
118 วัดสนามชัย 0 0 2 2 3 0 2 0 5
119 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 1 1 5 2 1 0 8
120 วัดพระแก้ว 0 0 1 1 5 0 0 0 5
121 วัดหาดอาษา 0 0 1 1 4 2 0 0 6
122 วัดอารีทวีวนาราม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
123 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 1 1 3 1 1 2 5
124 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 1 1 2 5 3 1 10
125 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
126 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
127 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
128 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านเก่า 0 0 1 1 0 1 1 0 2
131 วัดโคกสุก 0 0 1 1 0 1 1 0 2
132 อนุบาลวัดสิงห์ 0 0 0 0 7 6 1 1 14
133 วัดคลองบุญ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
134 วัดเนินถ่าน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
135 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 3 4 0 1 7
136 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 2 1 6
137 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
138 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
139 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 ไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 วัดจันทน์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 วัดพร้าว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 วัดฝาง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
146 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
147 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
148 วัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 วัดโพธิมงคล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 วัดสระดู่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
151 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
152 คริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดหัวตะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 วัดเด่นใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 เทศบาลวัดหัวยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 วัดกำแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 207 179 618 1,079 279 121 97 1,479