สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 25 5 6 36 44 2 2 0 48
2 เทศบาลบ้านกล้วย 11 7 6 24 32 8 4 2 44
3 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 11 5 2 18 22 5 1 0 28
4 เทพรัตน์ 10 9 1 20 22 5 3 0 30
5 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 8 1 0 9 13 0 0 0 13
6 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 7 3 4 14 17 3 4 1 24
7 วัดศรีวิชัย 7 1 8 16 21 3 0 1 24
8 บ้านกะบกเตี้ย 6 4 2 12 13 3 1 1 17
9 บ้านหนองยาง 6 2 2 10 21 3 4 3 28
10 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 5 8 2 15 19 5 3 0 27
11 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 5 4 0 9 12 1 1 0 14
12 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 4 4 4 12 21 7 2 3 30
13 บ้านหนองต่อ 4 1 4 9 14 4 0 2 18
14 วัดธรรมิกาวาส 4 1 0 5 6 0 0 0 6
15 บ้านหนองตะขบ 3 4 4 11 11 2 2 0 15
16 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 4 1 8 10 4 3 0 17
17 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 3 3 3 9 14 4 3 1 21
18 วัดพรหมวิหาร 3 2 2 7 10 3 0 0 13
19 วัดบำเพ็ญบุญ 3 2 1 6 5 3 0 0 8
20 วัดนางลือ 3 1 4 8 13 2 4 1 19
21 วัดมะปราง 3 1 1 5 10 3 0 0 13
22 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 3 0 0 3 4 1 0 1 5
23 อนุบาลสรรคบุรี 2 4 6 12 18 6 2 1 26
24 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3 8 10 1 1 0 12
25 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 3 0 5 8 4 1 0 13
26 บ้านหนองหวาย 2 3 0 5 6 1 0 0 7
27 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 2 2 2 6 13 6 3 3 22
28 วัฒนาชัยนาท 2 2 2 6 8 1 4 0 13
29 วัดศรีสโมสร 2 2 0 4 8 1 2 1 11
30 วัดโพธิ์งาม 2 1 4 7 10 3 0 1 13
31 บ้านชัฏฝาง 2 1 3 6 8 2 1 1 11
32 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 2 1 1 4 9 1 1 1 11
33 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 2 1 0 3 17 0 2 4 19
34 วัดหนองแขม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
35 อนุบาลเกียรติคุณ 2 0 2 4 8 3 0 1 11
36 วัดบ้านหนอง 2 0 2 4 6 2 1 0 9
37 บ้านหนองแค 2 0 1 3 6 1 0 1 7
38 วัฒนะโชติ 1 4 1 6 9 4 0 2 13
39 เทศบาลเขาท่าพระ 1 3 4 8 12 6 1 1 19
40 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 3 2 6 13 7 1 0 21
41 บ้านหนองอ้ายสาม 1 3 2 6 12 1 1 0 14
42 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 3 2 6 8 0 0 0 8
43 วัดดอนตะไล้ 1 3 1 5 9 1 1 0 11
44 วรรณรัตน์วิทยา 1 3 0 4 9 4 1 0 14
45 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 2 1 4 8 0 1 1 9
46 วัดกำแพง(สรรคบุรี) 1 2 1 4 6 3 0 0 9
47 เขื่อนเจ้าพระยา 1 1 3 5 18 5 4 1 27
48 วัดวังน้ำขาว 1 1 2 4 10 1 1 2 12
49 อนุบาลสรรพยา 1 1 2 4 10 0 3 3 13
50 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1 1 2 4 3 1 0 0 4
51 ชุมชนวัดวังเคียน 1 1 1 3 4 4 0 4 8
52 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 1 1 0 2 3 2 0 1 5
53 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1 1 0 2 3 0 1 1 4
54 วัดโคกหมู 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 วัดหัวเด่น 1 0 3 4 6 2 0 0 8
56 วัดโรงวัว 1 0 1 2 8 3 0 1 11
57 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 0 1 2 7 3 0 1 10
58 บ้านเขาเกล็ด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านหมื่นเทพ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
60 มูลนิธิถาวรวิทยา 1 0 0 1 7 0 0 0 7
61 วัดสระไม้แดง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
62 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
63 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 อนุบาลสุธิชา 1 0 0 1 2 1 2 0 5
65 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 0 1 4
66 บ้านรางจิก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 วัดเขาแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 3 1
68 อนุบาลมโนรมย์ 0 3 1 4 19 9 2 1 30
69 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 2 3 5 10 1 0 0 11
70 อนุบาลเมืองชัยนาท 0 2 1 3 5 1 1 1 7
71 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 2 1 3 5 1 0 1 6
72 บ้านทุ่งกระถิน 0 2 1 3 3 1 0 0 4
73 วัดธรรมามูล 0 2 1 3 2 2 0 2 4
74 เทศบาลตำบลสรรพยา 0 2 0 2 8 1 1 2 10
75 อนุบาลกิตติกร 0 2 0 2 7 2 0 0 9
76 บ้านดอนกะโดน 0 2 0 2 5 0 0 0 5
77 บ้านวังหัวเรือ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
78 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 1 3 4 4 0 0 1 4
79 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 1 2 3 7 1 1 2 9
80 วัดวังหมัน 0 1 1 2 7 4 1 2 12
81 วัดแหลมหว้า 0 1 1 2 7 1 1 2 9
82 วัดท่ากระแส 0 1 1 2 4 1 0 0 5
83 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
84 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
85 วัดโพธาราม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
86 วัดอรัญญวาสี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
87 วัดท่า 0 1 1 2 2 2 0 0 4
88 อนุบาลเนินขาม 0 1 0 1 6 6 1 1 13
89 พระยาตาก 0 1 0 1 6 3 1 2 10
90 บ้านท่าไม้ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
91 วัดหนองตาตน 0 1 0 1 4 1 0 2 5
92 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
93 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 สำราญราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
95 ชุมชนวัดดักคะนน 0 1 0 1 3 1 1 0 5
96 บ้านวังเดือนห้า 0 1 0 1 3 1 0 0 4
97 วัดดอนตาล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
98 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 วัดโฆสิตาราม 0 1 0 1 1 2 3 0 6
102 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 วัดหนองพังนาค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
104 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
105 ชุมชนคลองจันทน์ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
106 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
107 วัดกรุณา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 วัดหนองจิก 0 0 2 2 7 1 0 0 8
109 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 2 2 5 4 2 0 11
110 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 2 2 3 2 0 0 5
111 วัดสนามชัย 0 0 2 2 3 0 2 0 5
112 วัดพระแก้ว 0 0 1 1 5 0 0 0 5
113 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 1 1 4 2 1 0 7
114 วัดหาดอาษา 0 0 1 1 4 2 0 0 6
115 วัดอารีทวีวนาราม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
116 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 1 1 3 1 1 2 5
117 วัดยางศรีเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
118 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 1 1 2 5 3 1 10
119 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
121 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
122 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านเก่า 0 0 1 1 0 1 1 0 2
126 วัดโคกสุก 0 0 1 1 0 1 1 0 2
127 อนุบาลวัดสิงห์ 0 0 0 0 7 6 1 1 14
128 วัดคลองบุญ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
129 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 3 4 0 1 7
130 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 2 1 6
131 วัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
132 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 วัดเนินถ่าน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
135 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
137 ไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 วัดจันทน์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 วัดพร้าว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 0 1 0 3
141 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 วัดฝาง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
143 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
144 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
145 วัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 วัดโพธิมงคล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 วัดสระดู่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
148 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
149 อนุบาลหนองมะโมง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
150 คริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 วัดจั่นเจริญศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดหัวตะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 วัดเด่นใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 เทศบาลวัดหัวยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
165 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 วัดกำแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 181 157 535 961 266 120 96 1,347