สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลชัยนาท 25 6 7 38
2 เทพรัตน์ 13 11 2 26
3 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 12 6 2 20
4 เทศบาลบ้านกล้วย 11 7 6 24
5 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 9 5 1 15
6 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 8 3 4 15
7 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 8 1 0 9
8 วัดศรีวิชัย 7 2 9 18
9 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 10 2 18
10 บ้านกะบกเตี้ย 6 4 2 12
11 บ้านหนองยาง 6 2 2 10
12 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 5 3 5 13
13 วัดโพธิ์งาม 5 1 4 10
14 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 4 4 4 12
15 บ้านหนองต่อ 4 2 4 10
16 วัดนางลือ 4 1 4 9
17 ชุมชนวัดวังเคียน 4 1 2 7
18 วัดธรรมิกาวาส 4 1 0 5
19 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 3 6 4 13
20 อนุบาลสรรคบุรี 3 5 6 14
21 บ้านหนองตะขบ 3 4 4 11
22 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 4 2 9
23 วัดพรหมวิหาร 3 2 2 7
24 วัดศรีสโมสร 3 2 1 6
25 วัดบำเพ็ญบุญ 3 2 1 6
26 บ้านชัฏฝาง 3 1 3 7
27 วัดมะปราง 3 1 2 6
28 วัดบ้านหนอง 3 0 2 5
29 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 3 0 0 3
30 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 2 3 2 7
31 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 3 0 5
32 บ้านหนองหวาย 2 3 0 5
33 วัฒนาชัยนาท 2 2 2 6
34 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 2 2 1 5
35 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 2 2 0 4
36 เขื่อนเจ้าพระยา 2 1 4 7
37 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 2 1 1 4
38 อนุบาลเนินขาม 2 1 0 3
39 วัดหนองแขม 2 1 0 3
40 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 1 0 3
41 อนุบาลเกียรติคุณ 2 0 2 4
42 บ้านหนองแค 2 0 1 3
43 วัฒนะโชติ 1 5 1 7
44 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 3 4 8
45 เทศบาลเขาท่าพระ 1 3 4 8
46 บ้านหนองอ้ายสาม 1 3 2 6
47 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 3 2 6
48 วัดดอนตะไล้ 1 3 1 5
49 วรรณรัตน์วิทยา 1 3 0 4
50 อนุบาลเมืองชัยนาท 1 2 2 5
51 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 2 2 5
52 วัดกำแพง(สรรคบุรี) 1 2 1 4
53 อนุบาลกิตติกร 1 2 0 3
54 วัดโคกหมู 1 2 0 3
55 อนุบาลสรรพยา 1 1 2 4
56 วัดวังน้ำขาว 1 1 2 4
57 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1 1 2 4
58 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 1 0 2
59 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 1 1 0 2
60 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1 1 0 2
61 วัดหัวเด่น 1 0 3 4
62 วัดโรงวัว 1 0 2 3
63 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 0 1 2
64 บ้านเขาเกล็ด 1 0 1 2
65 บ้านหมื่นเทพ 1 0 0 1
66 มูลนิธิถาวรวิทยา 1 0 0 1
67 วัดสระไม้แดง 1 0 0 1
68 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 1
69 อนุบาลสุธิชา 1 0 0 1
70 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1
71 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1 0 0 1
72 บ้านรางจิก 1 0 0 1
73 วัดเขาแก้ว 1 0 0 1
74 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1
75 อนุบาลมโนรมย์ 0 4 1 5
76 บ้านดอนกะโดน 0 3 0 3
77 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 2 3 5
78 บ้านทุ่งกระถิน 0 2 1 3
79 วัดธรรมามูล 0 2 1 3
80 เทศบาลตำบลสรรพยา 0 2 0 2
81 บ้านวังหัวเรือ 0 2 0 2
82 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 1 3 4
83 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 1 3 4
84 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 1 2 3
85 วัดยางศรีเจริญ 0 1 2 3
86 วัดวังหมัน 0 1 1 2
87 วัดแหลมหว้า 0 1 1 2
88 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 1 1 2
89 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 1 1 2
90 ชุมชนวัดดักคะนน 0 1 1 2
91 วัดท่ากระแส 0 1 1 2
92 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 1 2
93 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 1 1 2
94 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 1 1 2
95 วัดโพธาราม 0 1 1 2
96 วัดอรัญญวาสี 0 1 1 2
97 วัดท่า 0 1 1 2
98 พระยาตาก 0 1 0 1
99 บ้านท่าไม้ 0 1 0 1
100 วัดหนองตาตน 0 1 0 1
101 วัดวิจิตรังสิตาราม 0 1 0 1
102 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 0 1 0 1
103 สำราญราษฎร์บำรุง 0 1 0 1
104 บ้านวังเดือนห้า 0 1 0 1
105 วัดดอนตาล 0 1 0 1
106 บ้านคลองยาง 0 1 0 1
107 วัดคลองเกษม 0 1 0 1
108 วัดจั่นเจริญศรี 0 1 0 1
109 วัดโฆสิตาราม 0 1 0 1
110 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1
111 วัดหนองพังนาค 0 1 0 1
112 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 1 0 1
113 ชุมชนคลองจันทน์ 0 1 0 1
114 วัดคลองธรรม 0 1 0 1
115 วัดกรุณา 0 1 0 1
116 วัดหนองจิก 0 0 2 2
117 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 2 2
118 วัดสนามชัย 0 0 2 2
119 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 1 1
120 วัดพระแก้ว 0 0 1 1
121 วัดหาดอาษา 0 0 1 1
122 วัดอารีทวีวนาราม 0 0 1 1
123 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 1 1
124 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 1 1
125 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 1 1
126 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 1 1
127 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 0 1 1
128 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 1
129 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 1 1
130 บ้านเก่า 0 0 1 1
131 วัดโคกสุก 0 0 1 1
132 อนุบาลวัดสิงห์ 0 0 0 0
133 วัดคลองบุญ 0 0 0 0
134 วัดเนินถ่าน 0 0 0 0
135 บ้านหนองแจง 0 0 0 0
136 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
137 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0
138 วัดหอระฆัง 0 0 0 0
139 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0
140 ไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
141 วัดจันทน์ 0 0 0 0
142 วัดพร้าว 0 0 0 0
143 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0
144 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
145 วัดฝาง 0 0 0 0
146 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0 0
147 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0 0
148 วัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0 0
149 วัดโพธิมงคล 0 0 0 0
150 วัดสระดู่ 0 0 0 0
151 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0
152 คริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 0 0 0 0
153 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0
154 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0
155 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 0
156 วัดหัวตะพาน 0 0 0 0
157 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0 0
158 วัดเด่นใหญ่ 0 0 0 0
159 บ้านหัวถนน 0 0 0 0
160 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0
161 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0
162 เทศบาลวัดหัวยาง 0 0 0 0
163 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0
164 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0
165 วัดหนองน้อย 0 0 0 0
166 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 0 0 0
167 วัดกำแพง 0 0 0 0
168 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0
รวม 232 207 179 618

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]