หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. ชัยนาท 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกหมู สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
5 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
6 มูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
7 วัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
8 วัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
9 วัดสระเนินพระราม สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
10 วัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
11 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
12 วัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4
13 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท 87 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะปราง สพป. ชัยนาท 86.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 80.80 ทอง 4
5 บ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท 76.80 เงิน 5
6 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท 76.20 เงิน 6
7 อนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท 76.20 เงิน 6
8 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท 75.30 เงิน 8
9 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 75 เงิน 9
10 อนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 74.30 เงิน 10
11 บ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท 74.20 เงิน 11
12 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท 73.80 เงิน 12
13 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 72.60 เงิน 13
14 อนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท 71.80 เงิน 14
15 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 82 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 5
6 วัดนางลือ สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแค สพป. ชัยนาท 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีเจริญธรรม สพป. ชัยนาท 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 81.40 ทอง 4
5 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 80 ทอง 5
6 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 79.60 เงิน 6
7 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท 79.20 เงิน 7
8 อนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท 78.80 เงิน 8
9 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 78 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป. ชัยนาท 77.60 เงิน 10
11 ไกรราษฎร์วิทยา สพป. ชัยนาท 76 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 85.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 80.60 ทอง 4
5 บ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 78.60 เงิน 5
6 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 78 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 77.30 เงิน 7
8 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 8
9 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุธิชา สพป. ชัยนาท 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะปราง สพป. ชัยนาท 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 82.30 ทอง 4
5 อนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท 82.20 ทอง 5
6 อนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท 82.20 ทอง 5
7 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท 81.10 ทอง 7
8 บ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท 80 ทอง 8
9 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 79.40 เงิน 9
10 วัดฝาง สพป. ชัยนาท 78.20 เงิน 10
11 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 77.80 เงิน 11
12 ไกรราษฎร์วิทยา สพป. ชัยนาท 76.40 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 87.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 81.20 ทอง 4
5 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 81 ทอง 5
6 อนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท 81 ทอง 5
7 วัดโคกหมู สพป. ชัยนาท 80.60 ทอง 7
8 วัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท 80.40 ทอง 8
9 วัดมะปราง สพป. ชัยนาท 75.80 เงิน 9
10 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท 74.80 เงิน 10
11 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท 70 เงิน 11
12 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 82.80 ทอง 4
5 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 82 ทอง 5
6 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 81.40 ทอง 6
7 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 78.20 เงิน 7
8 บ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 77.60 เงิน 8
9 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. ชัยนาท 77.40 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 86.30 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 80.70 ทอง 4
5 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 80.20 ทอง 5
6 วัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 77.20 เงิน 6
7 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 76.50 เงิน 7
8 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 75.80 เงิน 8
9 บ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 73.50 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 81 ทอง 4
5 บ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 80.66 ทอง 5
6 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 6
7 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 79 เงิน 7
8 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 77.33 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมะปราง สพป. ชัยนาท 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท 72 เงิน 4
5 วัดศรีเจริญธรรม สพป. ชัยนาท 71 เงิน 5
6 วัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 70 เงิน 6
7 บ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท 65 ทองแดง 7
8 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 65 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 81 ทอง 4
5 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท - -
6 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. ชัยนาท 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท 86 ทอง 4
5 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท 86 ทอง 4
6 ชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท 84 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 82 ทอง 7
8 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 86.75 ทอง 4
5 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 86 ทอง 5
6 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 86 ทอง 5
7 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 86 ทอง 5
8 เทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 86 ทอง 5
9 บ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท - -
10 วัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท 83 ทอง 4
5 วัดนางลือ สพป. ชัยนาท 82 ทอง 5
6 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 82 ทอง 5
7 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 81 ทอง 7
8 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 91 ทอง ชนะเลิศ
2 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท 81 ทอง 4
5 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท 78 เงิน 5
6 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท - -
7 วัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท - -
8 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 73 เงิน 4
5 เทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 70 เงิน 5
6 บ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 4
5 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 80 ทอง 4
6 วัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท 80 ทอง 4
7 วัดวังหมัน สพป. ชัยนาท 80 ทอง 4
8 บ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน