งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์


 ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [Download]
 
 ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน : ปฐมวัย [ตารางการแข่งขัน] [แผนผังสถานที่] [แผนผังห้องแข่งขัน]
 ประกาศจากศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 


เอกสารการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-001

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-002
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-003
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-004
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-005
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-006

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 104
จำนวนทีม 1,999
จำนวนนักเรียน 3,913
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,869
จำนวนกรรมการ 1,265
ครู+นักเรียน 6,782
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,047
ประกาศผลแล้ว 225/225 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 65
สัปดาห์ที่แล้ว 125
เดือนนี้ 33
เดือนที่แล้ว 92
ปีนี้ 2,065
ทั้งหมด 225,723