งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 521 12 พ.ย. 2562 9.00 ให้เตรียมอุปกรณ์นำมาใช้ในวันแข่งขัน
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 513 12 พ.ย. 2562 9.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 322 12 พ.ย. 2562 9.00
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 522 12 พ.ย. 2562 9.00
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 522 12 พ.ย. 2562 13.00
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 113 12 พ.ย. 2562 9.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 114 12 พ.ย. 2562 9.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 114 12 พ.ย. 2562 13.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 121 12 พ.ย. 2562 9.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 9.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 13.00
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 13.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 523 12 พ.ย. 2562 9.00 ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาใช้ในวันแข่งขัน
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 524 12 พ.ย. 2562 9.00 ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาใช้ในวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]