งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 5 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 5 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 511 12 พ.ย. 2562 9.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 511 12 พ.ย. 2562 9.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 10 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 10 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 9 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 6 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 6 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 7 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 7 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง หน้าอาคาร 5 12 พ.ย. 2562 9.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง หน้าอาคาร 5 12 พ.ย. 2562 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]