งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 426 12 พ.ย. 2562 9.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 411 12 พ.ย. 2562 9.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 426 12 พ.ย. 2562 13.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 213 12 พ.ย. 2562 9.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 214 12 พ.ย. 2562 9.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 214 12 พ.ย. 2562 13.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 417 12 พ.ย. 2562 9.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 417 12 พ.ย. 2562 9.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 15
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 16
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 211 12 พ.ย. 2562 9.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 212 12 พ.ย. 2562 9.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 211 12 พ.ย. 2562 13.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 221 12 พ.ย. 2562 9.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 222 12 พ.ย. 2562 9.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 222 12 พ.ย. 2562 13.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ห้องประชุม อบต.ทรายขาว 12 พ.ย. 2562 9.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ห้องประชุม อบต.ทรายขาว 12 พ.ย. 2562 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]