สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 7 18 13
2 015 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 6 8 6
3 016 โรงเรียนบ้านคลองคต 7 10 10
4 017 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 11 27 18
5 018 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 10 20 15
6 019 โรงเรียนบ้านคลองบอน 6 9 9
7 021 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 2 2 2
8 020 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 10 33 18
9 022 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 38 84 62
10 023 โรงเรียนบ้านจางวาง 7 19 13
11 024 โรงเรียนบ้านชากไทย 6 14 8
12 025 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 6 5
13 027 โรงเรียนบ้านซับตารี 25 47 41
14 028 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 18 16
15 029 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 18 34 24
16 030 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 29 54 41
17 031 โรงเรียนบ้านตาเรือง 38 105 67
18 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 5 8 7
19 034 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 5 7 7
20 032 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 32 67 51
21 035 โรงเรียนบ้านทับช้าง 53 102 73
22 036 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 24 54 38
23 037 โรงเรียนบ้านทัพนคร 4 9 8
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 7 9 8
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 0 0 0
26 041 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 2 3 2
27 038 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 0 0 0
28 043 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 6 18 10
29 044 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 3 9 5
30 048 โรงเรียนบ้านบ่อ 2 3 3
31 047 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 30 85 50
32 049 โรงเรียนบ้านประตง 36 60 52
33 050 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 23 42 35
34 051 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 16 33 25
35 057 โรงเรียนบ้านมะขาม 27 43 38
36 058 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 5 4
37 059 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 4 9 5
38 060 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 5 7 6
39 061 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 3 1
40 062 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 9 8
41 063 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1 1 1
42 064 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 50 95 75
43 065 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 0 0 0
44 069 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 6 2
45 011 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 4 5 4
46 013 โรงเรียนบ้านเขาทอง 11 26 16
47 014 โรงเรียนบ้านเขาหอม 4 18 8
48 012 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 5 11 8
49 045 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 3 5 3
50 046 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 30 50 43
51 052 โรงเรียนบ้านแปลง 7 11 8
52 066 โรงเรียนบ้านแหลม 14 37 24
53 067 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 0 0 0
54 026 โรงเรียนบ้านโชคดี 9 19 15
55 054 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 46 113 74
56 053 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 4 14 8
57 056 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 11 20 12
58 068 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 3 3
59 042 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3 8 6
60 055 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 11 4
61 071 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 3 7 5
62 072 โรงเรียนพลิ้ว 17 33 28
63 073 โรงเรียนมิตรภาพ 20 10 40 21
64 075 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 35 61 56
65 077 โรงเรียนวัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 5 11 10
66 080 โรงเรียนวัดขนุน 8 13 11
67 082 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 18 38 26
68 083 โรงเรียนวัดคลองพลู 23 45 33
69 084 โรงเรียนวัดซึ้งบน 0 0 0
70 085 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 10 18 13
71 086 โรงเรียนวัดตกพรม 23 58 35
72 088 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 21 30 27
73 089 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 3 3
74 087 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 7 15 12
75 090 โรงเรียนวัดทับไทร 22 54 37
76 093 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 7 13 10
77 094 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 12 24 19
78 092 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 21 54 32
79 091 โรงเรียนวัดท่าเขา 0 0 0
80 095 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 11 32 21
81 096 โรงเรียนวัดน้ำรัก 5 7 7
82 097 โรงเรียนวัดบางกะไชย 12 23 16
83 098 โรงเรียนวัดบางชัน 1 6 4
84 099 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 11 18 17
85 100 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 5 5 5
86 101 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 12 8
87 103 โรงเรียนวัดผักกาด 11 36 20
88 104 โรงเรียนวัดพลวง 16 24 22
89 105 โรงเรียนวัดพังงอน 23 44 30
90 106 โรงเรียนวัดมะทาย 7 14 9
91 107 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 9 18 12
92 108 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 6 12 9
93 109 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 3 7 5
94 110 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 11 15 15
95 112 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 4 8 7
96 113 โรงเรียนวัดสำโรง 26 66 37
97 114 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 18 31 21
98 115 โรงเรียนวัดอิมั้ง 5 10 9
99 078 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 4 6 6
100 079 โรงเรียนวัดเกาะจิก 0 0 0
101 081 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 7 10 9
102 111 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 18 34 26
103 102 โรงเรียนวัดโป่ง 9 21 16
104 117 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 10 32 16
105 118 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 19 39 24
106 119 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 3 4 3
107 120 โรงเรียนหนองมะค่า 2 3 3
108 001 โรงเรียนโฆวินทะ 5 9 7
109 070 โรงเรียนปะตงวิทยา 2 5 2
110 116 โรงเรียนศรีหฤทัย 20 41 28
111 121 โรงเรียนอำนวยศึกษา 3 13 3
112 005 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0
113 008 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 23 76 34
114 009 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 0 0 0
115 074 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 6 10 8
116 122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0
117 002 โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ 0 0 0
118 003 โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง 0 0 0
119 004 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 1 1
120 007 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 0 0 0
121 006 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 3 5 4
รวม 1306 2760 1960
4720

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]