สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 39 7 6 1 52
2 บ้านตาเรือง 30 5 3 0 38
3 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 25 5 1 3 31
4 บ้านจันทเขลม 20 8 3 3 31
5 บ้านประตง 20 7 3 2 30
6 บ้านหนองสลุด 19 14 9 4 42
7 บ้านโป่งน้ำร้อน 18 11 6 2 35
8 บ้านทรัพย์เจริญ 17 10 4 1 31
9 บ้านเนินมะหาด 17 6 5 2 28
10 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 17 6 4 2 27
11 ศรีหฤทัย 17 0 1 1 18
12 บ้านบ่อเวฬุ 15 7 2 4 24
13 บ้านซับตารี 15 7 1 1 23
14 วัดคลองพลู 15 6 1 1 22
15 วัดท่าหัวแหวน 13 7 1 0 21
16 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 13 4 3 0 20
17 วัดพังงอน 12 5 4 2 21
18 วัดตกพรม 12 5 2 2 19
19 วัดทับไทร 11 6 3 1 20
20 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 11 1 2 3 14
21 บ้านทับสงฆ์ 10 5 3 3 18
22 วัดเวฬุวัน 10 4 3 1 17
23 บ้านคลองตาคง 10 0 0 0 10
24 วัดคลองตะเคียน 9 4 4 0 17
25 บ้านตรอกนองฯ 9 3 2 1 14
26 บ้านมะขาม 8 5 5 7 18
27 บ้านปั้นหม้อ 8 4 5 1 17
28 บ้านแหลม 8 3 2 1 13
29 บ้านโพธิ์ 8 2 1 0 11
30 วัดสำโรง 7 7 6 2 20
31 บ้านป่าวิไลฯ 7 5 2 1 14
32 วัดน้ำขุ่น 7 1 2 1 10
33 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 7 1 1 1 9
34 บ้านคลองน้ำเป็น 7 1 1 0 9
35 วัดปากน้ำ 7 0 1 0 8
36 วัดตะปอนน้อย 6 9 5 1 20
37 วัดพลวง 6 4 1 4 11
38 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 6 4 0 0 10
39 มิตรภาพ 20 6 3 1 0 10
40 บ้านเขาทอง 6 2 2 0 10
41 บ้านดงจิก 6 1 2 1 9
42 บ้านชากไทย 6 0 0 0 6
43 วัดซึ้งล่าง 5 4 0 0 9
44 วัดขนุน 5 1 0 2 6
45 บ้านกระทิงทอง 5 1 0 1 6
46 บ้านโชคดี 5 1 0 0 6
47 วัดเขาตาหน่วย 5 1 0 0 6
48 บ้านจางวาง 5 0 1 1 6
49 บ้านสวนส้ม 5 0 0 0 5
50 พลิ้ว 4 5 0 5 9
51 วัดบางกะไชย 4 2 1 5 7
52 วัดโป่ง 4 2 1 1 7
53 วัดทุ่งกบิล 4 2 0 1 6
54 วัดมะทาย 4 1 2 0 7
55 วัดบางสระเก้า 4 1 1 1 6
56 วัดตะเคียนทอง 4 1 0 1 5
57 วัดวังจะอ้าย 4 1 0 1 5
58 บ้านหนองบอน 4 1 0 0 5
59 วัดบ้านอ่าง 4 0 0 0 4
60 วัดหนองชิ่ม 3 5 5 4 13
61 วัดทุ่งเพล 3 4 2 3 9
62 วัดผักกาด 3 3 1 2 7
63 บ้านทุ่งกร่าง 3 2 2 0 7
64 บ้านคลองคต 3 1 2 0 6
65 ราชประชานุเคราะห์ 48 3 1 2 0 6
66 บ้านคลองกลอย 3 1 1 1 5
67 บ้านนาสนาดก์ 3 1 1 1 5
68 บ้านคลองบอน 3 1 0 0 4
69 วัดสะตอน้อย 3 1 0 0 4
70 บ้านโป่งเจริญชัย 3 1 0 0 4
71 วัดวันยาวล่าง 3 0 2 5 5
72 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
73 วัดมาบไผ่ฯ 2 4 2 0 8
74 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
75 บ้านเขาหอม 2 2 0 0 4
76 บ้านเขาแก้ว 2 1 1 1 4
77 วัดอิมั้ง 2 1 1 0 4
78 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 2 1 1 0 4
79 บ้านทรัพย์ประเมิน 2 1 0 1 3
80 อำนวยศึกษา 2 1 0 0 3
81 บ้านเนินดินแดง 2 1 0 0 3
82 วัดเกวียนหัก 2 1 0 0 3
83 บ้านไทรงาม 2 1 0 0 3
84 วัดน้ำรัก 2 0 2 0 4
85 สังวาลย์วิทย์ 6 2 0 0 0 2
86 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
87 บ้านแปลง 1 4 1 1 6
88 บ้านทัพนคร 1 3 0 0 4
89 ปากน้ำแหลมสิงห์ 1 2 0 0 3
90 บ้านช้างข้าม 1 2 0 0 3
91 วัดวังสรรพรส 1 2 0 0 3
92 บ้านทรัพย์สินพูน 1 1 2 1 4
93 บ้านน้ำตกพลิ้ว 1 1 1 0 3
94 เทศบาลทับช้าง 1 1 1 0 1 2
95 บ้านวังตัก 1 1 0 0 2
96 โฆวินทะ 1 0 2 0 3
97 หนองมะค่า 1 0 1 0 2
98 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 1 1
99 บ้านอีมุย 1 0 0 1 1
100 วัดบางชัน 1 0 0 0 1
101 ปะตงวิทยา 1 0 0 0 1
102 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 1 1 0 2
103 วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 0 0 1 2 1
104 บ้านทุ่งม่วง 0 0 1 1 1
105 บ้านบ่อ 0 0 1 0 1
106 บ้านหนองระหาน 0 0 0 1 0
107 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0
108 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 677 274 155 106 1,212